Monday, August 20, 2012

အဆိုးအေကာင္းေရြးခ်ယ္နည္း

အသီးအရြက္၊အသား၊ဥစတာေတြကို၀ယ္ယူရာမွာလတ္ဆတ္မႈ၊ႏုဖတ္မႈ၊အရင့္မွန္မႈေတြကိုသိရွိနားလည္ထားဖို့လိုပါတယ္။အခ်ိဳ့အသီးအရြက္ေတြကရင့္မွစားလို့ေကာင္းၿပီးအခ်ိဳ့ကႏုမွစားလို့ေကာင္းပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အသီးအရြက္ေတြအႏုအရင့္ပံုသ႑ာန္ေတြကိုေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ေစရန္ေရးသားတင္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္။
ခ၀ဲသီး
ခ၀ဲသီးရဲ့အေၿမွာင္းအတိမ္အနက္ကိုၾကည့္ရႈၿခင္း၊အညွာဘက္ထိပ္မွမသိမသာခ်ိဳးၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္လည္းအႏုအရင့္ကိုသိႏိုင္ပါတယ္။ေၿမွာင္းတိမ္ၿပီးေၿမွာင္းက်ယ္ေနလွ်င္ရင့္ၿပီး၊ေၿမွာင္းက်ဥ္းလွ်င္ႏုပါသည္။အသီးအစိမ္းရင့္လွ်င္လည္းႏုပါသည္။
ရံုးပတီသီး
ရံုးပတီသီးအႏုအရင့္ကိုအဖ်ားဘက္ရွိအခၽြန္ေလးအားခ်ိဳးၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္သိႏ္ိုင္ပါတယ္။ခ်ိဳးလိုက္၍ဆတ္ခနဲက်ိဳးသြားလွ်င္ႏုၿပီးမက်ိဳးဘဲထိပ္ကြဲသြားလွ်င္ရင့္ပါတယ္။
ခရမ္းသီး 
ခရမ္းရွည္သီး၊ခရမ္း၀ိုင္းသီး၊တို့စားေသာခရမ္းၾကြပ္သီးမ်ား၏အႏုအရင့္သဘာ၀မွာသဘာ၀အားလံုးတူတူပါပဲ။ေၿပာင္၍တင္းေနၿပီးႏွိပ္ၾကည့္ပါကမာေနရင္ရင့္ပါတယ္။ရႈံၿပီးေပ်ာ့ေနလွ်င္လတ္ဆတ္တဲ့ခရမ္းသီးမဟုတ္ပါ။လတ္ဆတ္ေသာခရမ္းသီး၏အေရာင္မွာခရမ္းေသြးက်ၿပီးေၿပာင္လတ္ေနတတ္ပါတယ္။
ဒန့္သလြန္သီး
လတ္ဆတ္ၿပီးႏုဖတ္တဲ့ဒန့္သလြန္သီးရဲ့အေရာင္ဟာစိုၿပည္ၿပီးအစိမ္းေရာင္ၿဖစ္ပါတယ္။မြဲေၿခာက္ၿပီးၿပဳပ္ထ၍ေခ်းကြက္ေတြၿဖစ္ေပၚေနရင္ရင့္တတ္ပါတယ္။ဒန့္သလြန္သီးရင့္ရင္အေၿမွာင္း၃ခုလည္းေပၚေနတတ္တယ္။
မာလာဖူး
တို့စရာတမ်ိဳးၿဖစ္တဲ့မာလာဖူးအႏုအရင့္ကိုခြဲၿခားတဲ့အခါအပြင့္ကားၿပီးအ၀ါ၀တ္ဆံမ်ားထြက္ေပၚေနရင္ရင့္တတ္ပါတယ္။မာလာဖူးႏုရင္အေရာင္ကမရမ္းေစ့ေရာင္ၿဖစ္တယ္။မရမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ၿပီးပြင့္ဖတ္အဆင့္မ်ားရင္လည္းရင့္တတ္ပါတယ္။
ကညြတ္
ကညြတ္၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။တစ္မ်ိဳးကလယ္ကြက္ေတြမွာအလိုအေလ်ာက္ေပါက္တဲ့အရိုးနီအရြက္စိမ္းေရကညြတ္ၿဖစ္ၿပီးတစ္မ်ိဳးကစိုက္ယူရတဲ့ကညြတ္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ကညြတ္ပင္ေပၚမွာပါရွိတဲ့အဖုကေလးေတြတစ္ခုနဲ့တစ္ခုနီးကပ္ေနလွ်င္ႏုၿပီးေ၀းလၽွ်င္ရင့္ပါတယ္။မ်က္စိဖုကေလးေတြရဲ့အနီးအေ၀းကိုအၿခားကညြတ္ေခ်ာင္းမ်ားၿဖင့္ခန့္မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ကညြတ္ကိုအဖ်ားပိုင္းအပိုကိုသာစားရၿပီးကညြတ္တစ္ပိသာ၀ယ္လွ်င္အႏုအစိတ္သားရရန္ခဲယဥ္းပါသည္။
သခြားသီး
သခြားသီး၀ယ္လွ်င္အညွာေနရာကေနၿပီးအၿခားတစ္ဖက္ဖ်ားအထိေၿဖာင့္ေၿဖာင့္စိမ္းစိမ္းကို၀ယ္ပါ။အ၀ါ၊အၿဖဴေတြကရင့္တတ္ပါတယ္။အညွာနားမွာသိမ္ၿပီးအဖ်ားပိုင္းကသိမ္သည့္အပိုင္းထက္ပို၍တိုပါကမ၀ယ္သင့္ပါ။
ဒူးရင္းသီး
ဒူးရင္းသီးအသားထူမထူကိုအညွာၾကည့္ၿပီးေရြးခ်ယ္ရမယ္။အညွာမွာအၿဖဴရစ္နဲ့အတြင္းအရစ္၀ိုင္းကေလးတစ္ခုရွိတယ္။အၿဖဴရစ္ပါးၿပီးအ၀ိုင္းထူရင္အသားထူတတ္ပါတယ္။
ဘူးသီး
ဘူးသီးအမ်ိုးအစား၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။တစ္မ်ိဳးကကိုင္းဘူးသီး၊တစ္မ်ိဳးကစင္ဘူးသီးပါ။ကိုင္းဘူးသီးကေၿဖာင့္တန္းညီညာမႈမရွိဘဲအညွာအနီးမွာခ်ိဳင့္ေနတတ္ပါတယ္။ခ်က္ၿပဳတ္ရာမွာမာေၾကာၿပီးစားရင္လည္းဆတ္ေတာက္မာေၾကာေနတတ္တယ္။အခြံကအစိမ္းေရာင္မသမ္းဘဲသိပ္ရင့္ေနရင္ၿဖဴေနတတ္တယ္။
စင္ဘူးသီးကစားတဲ့အခါႏူးညံ့ညက္ေညာတယ္။အညွာကေနခ်က္တိုင္အထိေၿဖာင့္တန္းၿပီးအေမြးႏုေတြရွိတယ္။စင္ဘူးမွာလည္းဘူးက်ားကစားလို့မေကာင္း။ဘယ္လိုခ်က္ခ်က္ဆတ္ေတာက္ေတာက္ေနတယ္။ဘူးက်ားကစင္ၿဖင့္သီးၿပီးအစိမ္းရင့္ေပၚမွာအၿဖဴေၿပာက္က်ားအကြက္ေတြပါတယ္။
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္
ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၃မ်ိဳးရွိတယ္။ခ်ဥ္ေပါင္နီ၊ခ်ဥ္ေပါင္ၿဖဴနဲ့ခ်ဥ္ေပါင္ခါးလို့ေခၚတဲ့ဓာတ္ခ်ဥ္ေပါင္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ခ်ဥ္ေပါင္ၿဖဴကအရိုးနီေသာခ်ဥ္ေပါင္နီနဲ့အမ်ိဳးအစားခ်င္းတူပါတယ္။ခ်ဥ္ေပါင္ခါးကခါးေသာအရသာရွိပါတယ္။ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္အတြက္ၿဖဴနီအရင့္နဲ့လည္းေကာင္း၊ခ်ဥ္ရည္ဟင္းအတြက္ေတာ့ေမႊရင္ေၾကလြယ္တဲ့ခ်ဥ္ေပါင္ၿဖဴနီအႏုေတြကိုေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူပါ။
ေဂၚဖီထုပ္
ေဂၚဖီထုပ္ကို၀ယ္ရင္အထုပ္ပြပြကို၀ယ္ယူပါ။အထုပ္ပြၿပီးေပါ့ရင္အူတိုင္ၾကီးတတ္ၿပီးက်စ္ရင္အူတိုင္ေတြအဆမတန္ၾကီးမားတတ္တယ္။ 
ပန္းေဂၚဖီ
ေဖြးေဖြးက်စ္က်စ္နဲ့ေလးေလးကို၀ယ္ယူပါ။အမည္းစက္ေၿပာက္မ်ားပါၿပီးသၾကားမႈန္လိုေမႊးႏုပါၿပီး၀ါေနရင္မေကာင္းပါ။ေမွာက္ရက္လွန္ၿပီးအတြင္းမွာပိုးရွိမရွိကုိလည္းၾကည့္ပါ။ၿဖဴၿပီးေလးေနရင္လည္းအတြင္းမွာပိုးတြယ္ေနတတ္ပါတယ္။
ပဲေတာင့္ရွည္
သူ့ကို၀ယ္ရင္ေတာ့က်စ္ၿပီးအလ်ားရွည္တဲ့အေတာင့္ကို၀ယ္ပါ။ပဲေတာင့္ရွည္အၿဖဴမ်ိဳးရွိၿပီးၿဖဴ၍ပြတဲ့ပဲေတာင့္ကမေကာင္းပါဘူး။
ၾကက္ဟင္းခါးသီး
ၾကက္ဟင္းခါးသီးမွာအစိမ္းရင့္မ်ိဳးနဲ့အၿဖဴမ်ိုး၂မ်ိဳးရွိတယ္။ဘို့စိတ္ၿပီးဘို့ပါးတဲ့ၾကက္ဟင္းခါးသီးကမေကာင္းပါ။ဘို့က်ဲ၍ထြားၿပီးေကာက္ေကြ့ၿခင္းမရွိတဲ့ၾကက္ဟင္းခါးသီးကိုသာ၀ယ္ယူသင့္ပါတယ္။ၾကက္ဟင္းခါးသီးအနီေရာင္၊အ၀ါေရာင္ကေတာ့အမွည့္လြန္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။               

No comments:

Post a Comment