Tuesday, August 21, 2012

ေကာ္ေတြခြာမယ္

သင့္လက္ေခ်ာင္းေတြမွာေကာ္ေတြခြာမရေအာင္ကပ္ေနရင္စိတ္မညစ္ပါနဲ့ေနာ္။လက္ေခ်ာင္းေတြကိုရွလကာရည္စိမ္ထားတဲ့အ၀တ္စနဲ့ပြတ္ေပးပါ။ကပ္ေနသမွ်ေကာ္ေတြကြာသြားပါလိမ့္မယ္။

No comments:

Post a Comment