Monday, August 27, 2012

ကေလးထိန္းနည္းတစ္ခု

သင့္မွာေလးဘက္တြားကေလးငယ္ေတြရွိရင္သူတို့ကိုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ဘဲလ္ေတြ၊ေခါင္းေလာင္းအတြင္းကအဆန္ေလးၿပဳတ္သြားရင္လႊင့္မပစ္ပါနဲ့။ကေလးေတြအကူးအသန္းၿပဳႏိုင္တဲ့တ့ခါးေတြမွာအဲဒီဘဲလ္၊ေခါင္းေလာင္းအခြံေတြကိုႏွစ္ခုပူးၿဖစ္ၿဖစ္၊သံုးခုပူးၿဖစ္ၿဖစ္တြဲခ်ည္ၿပီးလိုက္ခ်ိတ္ထားလိုက္ပါ။ဒါဆိုရင္တံခါးေတြဆီကအသံၾကားတိုင္းသင့္ကေလးေတြကိုအလြယ္တကူစစ္ေဆးဟန့္တားလို့ရၿပီေပါ့။

No comments:

Post a Comment