Wednesday, January 16, 2013

လက္သည္းပိုရွည္တယ္လုိ့ထင္ရေအာင္

လက္သည္းနီအေရာင္ေဖ်ာ့ကိုလက္ေခ်ာင္းအႏွ့ံဆိုးၿပီးခ်ိန္မွာလက္သည္းထိပ္ပိုင္းေလးေတြကိုပံုေဖာ္ေပးပါ။လက္သည္းနီ
အၾကည္ဆိုးၿပီးလက္သည္းထိပ္ပိုင္းကိုအၿဖဴေရာင္တစ္ေၾကာင္းဆြဲတာမ်ိဳး၊လက္သည္းအေရာင္ေဖ်ာ့ေပၚမွာအနီေရာင္တစ္
ေၾကာင္းဆြဲတာမ်ိဳး၊ေက်ာက္ကပ္တာမ်ိဳးေတြကလက္သည္းကိုပိုရွည္သြယ္ေစတယ္လို့ထင္ရေစပါတယ္။