Tuesday, October 16, 2012

သြားကုသမႈခံယူၿပီးေလယာဥ္ပ်ံစီးမည့္သူမ်ားအားအၾကံေပးခ်က္

ယခုေခတ္တြင္ေလယာဥ္ပ်ံစီးၿခင္းသည္ဘတ္စကားစီးသကဲ့သို့ၿဖစ္လာပါၿပီ။တစ္ၿမိိဳ့ႏွင့္တစ္ၿမိဳ့၊တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံံ
ေလယာဥ္ပ်ံစီးၿပီးပံုမွန္သြားေနရသူမ်ားရွိပါသည္။ထို့အတူသြားေရာဂါဟူသည္လည္းတစ္ခါတစ္ရံကုသရသည္ရွိႏိုင္ပါ
သည္။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္သြားေရာဂါကုသၿပီးေလယာဥ္ပ်ံစီးမည္ဆိုလွ်င္အၾကံေပးခ်င္ေသာအခ်က္မ်ားရွိပါသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားမွာ-
၁။ထံုေဆးထိုးထားခဲ့လွ်င္
     ထံုေဆးထိုးၿပီး၈နာရီအတြင္းေလယာဥ္ပ်ံမစီးသင့္ပါ။
၂။သြားၿမစ္တြင္းကုသေနရလွ်င္
     သြားၿမစ္တြင္းကုသၿပီးစီးသြားၿပီဆိုလွ်င္၂၄နာရီအတြင္းေလယာဥ္ပ်ံမစီးသင့္ပါ။
၃။သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆးမ်ားမွီ၀ဲေနရလွ်င္
     ေဆးရပ္ၿပီး၂၄နာရီအတြင္းေလယာဥ္ပ်ံမစီးသင့္ပါ။
၄။ေရစီးကမ္းၿပိဳကုသထားလွ်င္
     ေရစီးကမ္းၿပိဳေရာဂါတြင္ခြဲစိတ္ၿပီးေဆးအုပ္ထားလွ်င္၂၄နာရီအတြင္းေလယာဥ္ပ်ံမစီးသင့္ပါ။
၅။ေမ့ေဆးေပးထားသူမ်ား
     ေမ့ေဆးေပးၿပီး၇၂နာရီအတြင္းေလယာဥ္ပ်ံမစီးသင့္ပါ။
၆။အေၾကာထဲသို့စိတ္ၿငိမ္ေဆးသြင္းထားသူမ်ား
     ေဆးသြင္းထားၿပီး၇၂နာရီအတြင္းေလယာဥ္ပ်ံမစီးသင့္ပါ။
၇။သြားၿမစ္တုအရိုးတြင္စိုက္ၿခင္း
    နည္းစဥ္အရပထမအဆင့္အတြက္၁၀ရက္ၾကာ၊ဒုတိယအဆင့္အတြက္၁၀ရက္ၾကာမွေလယာဥ္ပ်ံစီးရမည္
သြားေရာဂါကုသထားသူမ်ားသည္ေလယာဥ္ပ်ံစီးလွ်င္ေလထုဖိအားေၿပာင္းလဲမႈမတူညီမႈေၾကာင့္ဖိအားဒဏ္ခံစား
ရႏိုင္ပါသည္။

   
   

No comments:

Post a Comment