Tuesday, September 25, 2012

သက္ၾကီးမိဘမ်ားကိုၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါ

သင့္မိဘေတြကသင္ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀တည္းကအရြယ္ေရာက္တဲ့အထိသင့္တစ္ဘ၀လံုးၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
သင္တို့ကိုအရြယ္ေရာက္လူလားေၿမာက္ေအာင္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္းသူတို့ေတြအိုမင္းလာခ်ိန္မွာသင့္အေနနဲ့သက္ၾကီးမိဘေတြ
ကိုတစ္ဖန္ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို့လိုအပ္လာပါၿပီ။သက္ၾကီးမိဘေတြကိုၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာမွာသူတ္ုိ့စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစဖို့သိထား
သင့္တဲ့အခ်က္ေတြကိုေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁)သူတို့ေနခ်င္ေသာေနရာကိုေမးၿမန္းပါ
သင့္မိဘေတြကသင္နဲ့အတူမေနခ်င္ဘူး။ဒါေပမဲ့သင္ကေတာ့သင္ေနတဲ့ေနရာမွာေနဖို့ေခၚထားခ်င္တယ္...။ဒီလိုအေၿခ
အေနမွာသူတို့လိုခ်င္တဲ့အရာကိုအရင္ဆံုးေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။သူတို့အတြက္ေနထိုင္ဖို့အဆင္ေၿပေအာင္၊ေနသားတက်
ၿဖစ္ေအာင္သင္ကၿပင္ဆင္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။တကယ္လို့သူတို့စိတ္ထဲမွာအေၿပာင္းအေရႊ့အတြက္
စိတ္၀င္စားမႈမရွိဘူးဆိုရင္အတင္းအက်ပ္မတိုက္တြန္းပါနဲ့။သူတို့စိတ္္ပါရင္ေတာ့သင့္မိဘေတြရဲ့လိုအပ္ခ်က္အတို္င္းသင့္
အိမ္ကိုၿပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။

၂)အေၿပာင္းအလဲအတြက္ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ပါ
သင့္အိမ္မွာလူၾကီးမိဘေတြေရာက္လာၿပီဆိုရင္သီခ်င္းကိုက်ယ္က်ယ္ဖြင့္ၿပီးနားေထာင္တာ၊အေပါင္းအသင္းေတြနဲ့ညလံုး
ေပါက္ပါတီပြဲက်င္းပတာ၊ညဥ့္နက္တဲအထိအၿပင္မွာသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ့အခ်ိန္ၿဖဳန္းတာစတဲ့အမူအရာေတြကိုသင္ၿပင္မွၿဖစ္
ေတာ့မွာပါ။သင့္မိဘေတြသက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီးစိတ္ခ်မ္းသာေစဖို့သင့္ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံကိုလည္းေၿပာင္းသင့္ရင္ေၿပာင္း
ေပးရပါမယ္။

၃)ေနရာေပးၾကိဳဆိုပါ
သင့္အိမ္မွာသင့္မိဘေတြအတြက္သီးသန့္ေနရာ၊အခန္းရွိရပါမယ္။သင့္မိဘေတြကအသက္ၾကီးေနၿပီၿဖစ္တာေၾကာင့္
အိပ္ခန္း၊အိမ္သာ၊ေရခ်ိဳးခန္းေတြကတစ္ဆက္တည္းၿဖစ္ေနရင္ပိုအဆင္ေၿပပါတယ္။

၄)အရိုအေသေပးပါ

သင့္မိဘေတြကသင္နဲ့အတူေနထိုင္တဲ့အခါသင့္အိမ္တြင္းေရးကိစၥနဲ့တခ်ိဳ့ကိစၥေတြမွာမိဘေတြရဲ့ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကိုအေလး
ထားစဥ္းစားပါ။သူတို့ရဲ့လမ္းညႊန္မႈနဲ့အုပ္ထိန္းမႈကိုအေလးထားတာကသင့္အတြက္သူတို့ေတြကဘယ္ေလာက္အေရးၾကီး
တယ္ဆိုတာသက္ေသၿပရာေရာက္ပါတယ္။

၅)ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္မပူပန္ပါေစႏွင့္

  မိဘေတြကိုလစဥ္လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကးကန္ေတာ့ပါ။သူတို့ကသင့္မိဘေတြၿဖစ္တာေၾကာင့္သူတို့လိုအပ္တဲ့ေငြေၾကးကို
သင့္ဆီကေတာင္းဖို့၀န္ေလးေနႏိုင္ပါတယ္။တကယ္လို့သင္က၀င္ေငြမ်ားမ်ားမရွာႏိုင္ရင္ေတာင္သင့္၀င္ေငြထဲကတခ်ိဳ့ကို
သင့္မိဘေတြအားအလိုက္တသိေထာက္ပ့ံပါ။ 

၆)သူတို့နဲ့အတူအခ်ိန္ကုန္ဆံုးပါ


အားလပ္ခ်ိန္ရတိုင္းသက္ၾကီးမိဘေတြကိုအခ်ိန္ေပးေတြ့ကာစကားေၿပာပါ။သင္ကအလုပ္မ်ားသူၿဖစ္ရင္ေတာင္သူတို့နဲ့ညစာ
အတူစားတာ၊လမ္းမတူေလွ်ာက္တာတို့လုပ္ေဆာင္ပါ။ငယ္စဥ္ကအေၾကာင္းေတြနဲ့တၿခားစိတ္၀င္စားစရာအေၾကာင္းေတြကို
အတူတူေ၀မွ်ေၿပာဆိုရင္းသင့္မိဘေတြအတြက္အခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုကိုဖန္တီးေပးသင့္ပါတယ္။     

No comments:

Post a Comment