Monday, September 10, 2012

ွဆီသုတ္နည္းအမွန္ဆိုတာ...

    ေသာ့ခေလာက္သံေခ်းတက္ၿပီးဖြင့္ရပိတ္ရနည္းနည္းခက္လာတဲ့အခါဆီထည့္ရင္ၿပန္ေကာင္းတယ္လို့ေၿပာၾကတယ္။
ဒါေပမဲ့အဲဒီဆီကေသာ့ခေလာက္ထဲထည့္မွာလား၊ေသာ့တံကိုသုတ္မွာလား၊မမွားၾကေစခ်င္ပါဘူး။ေသာ့တံကိုသုတ္ရမွာပါ။
မယံုရင္စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment